Home » Howto

อ.สมภพ. อานาปานสติปริทัศน์

ธรมบรรยายถึงการปฏิบัติ ที่วัดไตรสิกขาทลามลาตาราม

อ.สมภพ. อานาปานสติปริทัศน์ 4.785714 out of 5 based on 56 ratings.

Related Videos »

 • อ.สมภพ. อยู่รวม ...

  อ.สมภพ. อยู่รวม ...

  ธรรมบรรยายถึงการปฏิบัติ

  Continue reading »

 • อ.สมภพ โชติปัญโ ...

  อ.สมภพ โชติปัญโ ...

  ธรรมบรรยายถึงการปฏิบัติ

  Continue reading »

 • อ.สมภพ โชติปัญโ ...

  อ.สมภพ โชติปัญโ ...

  ธรรมบรรยาย เรื่อง ความเข้าใจในสมาธิ ตอนที่๑ โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ วัดไตรสิกขาทลามลตาราม บ้านฝาง ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 47250 ติดต่อ คลังเสียงวัดไตรสิกขาทลามลตาราม 081-8719845

  Continue reading »

 •  
 • อ.สมภพ โชติปัญโ ...

  อ.สมภพ โชติปัญโ ...

  ธรรมบรรยายถึงการปฏิบัติ

  Continue reading »

 • อ.สมภพ. ความจำเ ...

  อ.สมภพ. ความจำเ ...

  ธรรมบรรยายถึงการปฏิบัติ

  Continue reading »

 • สเรเต 6 ดอก   อ.ส ...

  สเรเต 6 ดอก อ.ส ...

  ธรรมบรรยายถึงการปฏิบัติโดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ วัดไตรสิกขาทลามลตาราม

  Continue reading »

 •  
 • อ.สมภพ สิ่งที่ย ...

  อ.สมภพ สิ่งที่ย ...

  สิ่งที่ยากกว่าการบวช คือ การปฏิบัติให้ตรงต่อพระธรรมวินัย ธรรมบรรยายโดย โชติปัญโญภิกขุมหาเถระ พระแท้แห่งเถรวาทไทย วัดไตรสิกขาทลามลตาราม วัดนิพเพธพลาราม สกลนคร

  Continue reading »

 • ผ่าโลกพระศรีอ ...

  ผ่าโลกพระศรีอ ...

  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ประธานสงฆ์แห่งวัดไตรสิกขาทลามลตาราม และวัดนิพเพธพลาราม ถือว่าเป็นนักปราชญ์แห่งภาคอีสาน ที่ หลายท่านยังไม่รู้จัก จึงถือโอกาสเปิดกรุพระป่า พระนักปฏิบัติ พระนักเทศน์

  Continue reading »

 • ลมหายใจคลายทุ ...

  ลมหายใจคลายทุ ...

  ลมหายใจคลายทุกข์ แผ่นที่ ๑-๒ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ วัดไตรสิกขาทลามลตารามงานวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรม ปี ๒๕๔๐ หลังจากท่านแสงธรรม ในงานนี้แล้ว ๑๐วัน ท่านพระอาจารย์ ก็ป่วย เส็นเลือดแตกรอบแรกในวันที่ ๒๕ มกราคม

  Continue reading »

 •