Home » Howto

หลวงพ่อถาวร::วิธีนั่งสมาธิ

พระธรรมเทศนา วิธีนั่งสมาธิ หลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร กัณฑกะ

หลวงพ่อถาวร::วิธีนั่งสมาธิ 4.894737 out of 5 based on 38 ratings.

Related Videos »

 • หลวงปู่ชา048 สมา ...

  หลวงปู่ชา048 สมา ...

  เทศนาธรรมเสียงจริงหลวงปู่ชา สมาธิจิต หลวงปู่ชา สุภัทโท พระโพธิญาณเถร วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี ท่านที่สนใจหนังสือและซีดีของหลวงปู่ชา สามารถติดต่อขอบูชาได้ที่ วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี

  Continue reading »

 • ว วชิรเมธี028 ตื่ ...

  ว วชิรเมธี028 ตื่ ...

  เทศนาธรรม ว วชิรเมธี028 ตื่นรู้อยู่ด้วยรัก พระมหาวุฒิชัย ว วชิรเมธี

  Continue reading »

 • หลวงพ่อถาวร::ฌา ...

  หลวงพ่อถาวร::ฌา ...

  พระธรรมเทศนา ฌาณสมาบัติ หลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

  Continue reading »

 •  
 • หลวงปู่เหรียญ ...

  หลวงปู่เหรียญ ...

  Continue reading »

 • หลวงปู่แบน::อยา ...

  หลวงปู่แบน::อยา ...

  พระธรรมเทศนา อยากเห็นกายทิพย์ หลวงพ่อแบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ 3 ตำบลตองโขบ สกลนคร

  Continue reading »

 • อุปสรรคในการน ...

  อุปสรรคในการน ...

  Continue reading »

 •  
 • หลวงตามหาบัว::ห ...

  หลวงตามหาบัว::ห ...

  พระธรรมเทศนา หัดตาย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน(พระธรรมวิสุทธิมงคล) วัดป่าบ้านตาด

  Continue reading »

 • กฏเกณฑ์กรรม 10 Jun ...

  กฏเกณฑ์กรรม 10 Jun ...

  พระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์อารยะวังโส หัวข้อ "กฎเกณฑ์กรรม" ในงานแสดงธรรมโครงการธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 7 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Continue reading »

 • อย่าประมาทควา ...

  อย่าประมาทควา ...

  Playlist : (ลี ธมฺมธโร) ให้เสียงโดย ภิกขุ

  Continue reading »

 •  
 • หลวงปู่ฝั้น::ภา ...

  หลวงปู่ฝั้น::ภา ...

  พระธรรมเทศนา จิตตภาวนาพุทโธ2ที่วัดบวรฯ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร

  Continue reading »

 • หลวงปู่ไม::ธรรม ...

  หลวงปู่ไม::ธรรม ...

  พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ไม อินทสิริ วัดป่าหนองช้างคาว

  Continue reading »

 • สมาธิภาวนา (ท่า ...

  สมาธิภาวนา (ท่า ...

  สมาธิภาวนา โดย พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) วัดอโศการาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ บรรยายโดย คุณอํารุง เกาไศยนันท์

  Continue reading »

 •