Home » Entertainment

ละครพันทาง ราชาธิราช ตอนแต่งงาน

ในตอนแต่งงานนี้ เป็นตอนที่ต่อเนื่องมาจากสมิงพระรามอาสา หลังจากชนะศึกมา พระเจ้ากรุงอังวะจึงยกพระราชธิดาให้แต่งงาน และและแต่งตั้งให้เป็นอุปราช แต่สมิงพระรามก็มีข้อแม้ว่า ถ้ารับตำแหน่งนี้แล้ว จะต้องไม่มีใครเรียกเขาว่าลูกเชลยอีก หากมีใครเรียก เขาจะกลับไปกรุงหงสาทันที พระเจ้ากรุงอังวะ รับปากและให้คำสัตย์ว่า ถ้ามีใครเรียก มันผู้นั้นจะต้องโทษถึงประหารชีวิต การแสดงในตอนนี้ เป็นการแสดงในงาน 111 ปี ครูมนตรี ตราโมทย์ ที่โรงละครแห่งชาติ โดยสุดยอดศิลปินชั้นบรมครูของกรมศิลป์ เน้นการแสดงเพื่อประกอบกับเพลงสำเนียงพม่าและมอญที่ครูมนตรี ตราโมท แต่งไว้ ประกอบกับระบำต่าง ๆ ที่เฉลิมฉลองงานแต่ง ยิ่งใหญ่และสวยงามมาก ควรค่าแก่การชมเพื่อความเพลิดเพลิน ลิขสิทธิ์โดย บริษัท โอเชี่ยน มีเดี่ย จำกัด

ละครพันทาง ราชาธิราช ตอนแต่งงาน 4.882353 out of 5 based on 34 ratings.

Related Videos »

 • ระบำโบราณคดี ร ...

  ระบำโบราณคดี ร ...

  ระบำเชียงแสนสร้างขึ้นตามแบบศิลปะและโบราณวัตถุสถานในเชียงแสน ศิลปะแบบเชียงแสนได้แพร่หลายไปทั่วดินแดงทางภาคเหนือของประเทศ

  Continue reading »

 • งานมหกรรมศิลป ...

  งานมหกรรมศิลป ...

  งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี * วิดีโอนี้ได้ทำการบีอัดไฟล์ทำให้มีขนาดเล็กลงเพื่อใช้ในการอัพโหลดขึ้นยูทุบได้

  Continue reading »

 • ระบำโบราณคดี ร ...

  ระบำโบราณคดี ร ...

  ระบำศรีวิชัยเป็นการศึกษาค้นคว้าขึ้นใหม่ โดยพิจารณาเสาะหาแบบอย่างของเครื่องดนตรี เช่น เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี เครื่องเป่า จากภาพจำหลัก ที่สถูปบุโรพุทโธ ในเกาะชวา

  Continue reading »

 •  
 • ปี่พาทย์ดึกดำ ...

  ปี่พาทย์ดึกดำ ...

  วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ คือ วงปี่พาทย์ประสมชนิดหนึ่ง มีต้นเค้าสืบเนื่องมาจากละครดึกดำบรรพ์ซึ่งเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์ หลาน กุญชร) และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ร่วมกันปรับปรุงขึ้น

  Continue reading »

 • ราชาธิราช ตอน ข ...

  ราชาธิราช ตอน ข ...

  ละครพันทาง เรื่อง ราชาธิราช ตอน ขอดูตัวสมิงนครอินทร์ บันทึกการแสดงสด เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ครูลมุล ยมะคุปต์ จัดแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง : ประเมศวร์ บุณยะชัย

  Continue reading »

 • สมิงพระรามรบก ...

  สมิงพระรามรบก ...

  การแสดงละครพันทาง เรื่อง ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามรบกามมณี จาก บันทึกการแสดงสด วาระ 104 ปี ครูมนตรี ตราโมช วันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2548 ณ โรงละครแห่งชาติ สมิงพระราม : สมเจตน์ ภู่นา กามมณี : จุลชาติ อรัณยะนาค ล่ามมอญ : ประสาท

  Continue reading »

 •  
 • ละครพันทาง เรื ...

  ละครพันทาง เรื ...

  การแสดงละครพันทาง เรื่อง พระลอ ตอน จากแมนสรวงสู่เมืองสอง ซึ่งส่วนหนึ่งจากบันทึกการแสดงรายการ "ชุ่มชื่นชีวิ 84 ปีคุณนิรมล สุขล้นรื่นจิต อุทศเพื่อทุนอานันทมหิดล ยลวิพิธทัศนา" เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2553 ณ

  Continue reading »

 • โกมินทร์ ตอนยา ...

  โกมินทร์ ตอนยา ...

  Continue reading »

 • พระอภัยมณีเกี ...

  พระอภัยมณีเกี ...

  การแสดงละครนอก เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีเกี้ยวนางละเวง จาก บันทึกการแสดงสด วาระ 104 ปี ครูมนตรี ตราโมช วันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2548 ณ โรงละครแห่งชาติ พระอภัยมณี : สมเจตน์ ภู่นา นางละเวง : คมสัณฐ์

  Continue reading »

 •