Home » Entertainment

ละครพันทาง ราชาธิราช ตอนแต่งงาน

ในตอนแต่งงานนี้ เป็นตอนที่ต่อเนื่องมาจากสมิงพระรามอาสา หลังจากชนะศึกมา พระเจ้ากรุงอังวะจึงยกพระราชธิดาให้แต่งงาน และและแต่งตั้งให้เป็นอุปราช แต่สมิงพระรามก็มีข้อแม้ว่า ถ้ารับตำแหน่งนี้แล้ว จะต้องไม่มีใครเรียกเขาว่าลูกเชลยอีก หากมีใครเรียก เขาจะกลับไปกรุงหงสาทันที พระเจ้ากรุงอังวะ รับปากและให้คำสัตย์ว่า ถ้ามีใครเรียก มันผู้นั้นจะต้องโทษถึงประหารชีวิต การแสดงในตอนนี้ เป็นการแสดงในงาน 111 ปี ครูมนตรี ตราโมทย์ ที่โรงละครแห่งชาติ โดยสุดยอดศิลปินชั้นบรมครูของกรมศิลป์ เน้นการแสดงเพื่อประกอบกับเพลงสำเนียงพม่าและมอญที่ครูมนตรี ตราโมท แต่งไว้ ประกอบกับระบำต่าง ๆ ที่เฉลิมฉลองงานแต่ง ยิ่งใหญ่และสวยงามมาก ควรค่าแก่การชมเพื่อความเพลิดเพลิน ลิขสิทธิ์โดย บริษัท โอเชี่ยน มีเดี่ย จำกัด

ละครพันทาง ราชาธิราช ตอนแต่งงาน 4.888889 out of 5 based on 36 ratings.

Related Videos »

 • ระบำโบราณคดี ร ...

  ระบำโบราณคดี ร ...

  ระบำเชียงแสนสร้างขึ้นตามแบบศิลปะและโบราณวัตถุสถานในเชียงแสน ศิลปะแบบเชียงแสนได้แพร่หลายไปทั่วดินแดงทางภาคเหนือของประเทศ

  Continue reading »

 • ระบำโบราณคดี ร ...

  ระบำโบราณคดี ร ...

  ระบำศรีวิชัยเป็นการศึกษาค้นคว้าขึ้นใหม่ โดยพิจารณาเสาะหาแบบอย่างของเครื่องดนตรี เช่น เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี เครื่องเป่า จากภาพจำหลัก ที่สถูปบุโรพุทโธ ในเกาะชวา

  Continue reading »

 • สังข์ทอง ตอน รจ ...

  สังข์ทอง ตอน รจ ...

  ละครนอก สังข์ทอง ตอน รจนาเลือกคู่ เริ่มด้วยการแสดงหน้าม่านของตลกกรมศิลปากร ซึ่งรับบทเป็นเสนาอำมาตย์ไปเชิญเสด็จเจ้าชายและกษัตริย์เมืองต่างๆ ทั่วทั้งแผ่นดินมาให้ลูกสาวทั้งเจ็ดคนได้เลือกเป็นคู่ครอง ตอน

  Continue reading »

 •  
 • งานมหกรรมศิลป ...

  งานมหกรรมศิลป ...

  งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี * วิดีโอนี้ได้ทำการบีอัดไฟล์ทำให้มีขนาดเล็กลงเพื่อใช้ในการอัพโหลดขึ้นยูทุบได้

  Continue reading »

 • ละครพันทาง เรื ...

  ละครพันทาง เรื ...

  ฉันสร้างวิดีโอนี้ด้วยโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ YouTube - ครูปกรณ์ พรพิสุทธิ์ สมิงนครอินทร์ - ครูฤทธิเทพ เถาหิรัญ นายทหาร - ครูธีรเดช กลิ่นจันทร์, ครูฉันทวัฒน์ ชูแหวน นักร้องชาย - ครูสมชาย ทับพร (สมิงนครอินทร์), ครูกัญจนปกรณ์

  Continue reading »

 • สมิงพระรามรบก ...

  สมิงพระรามรบก ...

  การแสดงละครพันทาง เรื่อง ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามรบกามมณี จาก บันทึกการแสดงสด วาระ 104 ปี ครูมนตรี ตราโมช วันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2548 ณ โรงละครแห่งชาติ สมิงพระราม : สมเจตน์ ภู่นา กามมณี : จุลชาติ อรัณยะนาค ล่ามมอญ : ประสาท

  Continue reading »

 •  
 • อิเหนา ตอน บวงส ...

  อิเหนา ตอน บวงส ...

  Continue reading »

 • พระไวยแตกทัพ

  พระไวยแตกทัพ

  การแสดงละครเสภา เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พระไวย์แตกทัพ จาก บันทึกการแสดงสด วาระ 104 ปี ครูมนตรี ตราโมช วันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2548 ณ โรงละครแห่งชาติ พลายชุมพลแต่งมอญ : สมเจตน์ ภู่นา จมื่นไวยวรนาถ : ฉันฑวัฒน์

  Continue reading »

 • ราชาธิราช ตอน ข ...

  ราชาธิราช ตอน ข ...

  ละครพันทาง เรื่อง ราชาธิราช ตอน ขอดูตัวสมิงนครอินทร์ บันทึกการแสดงสด เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ครูลมุล ยมะคุปต์ จัดแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง : ประเมศวร์ บุณยะชัย

  Continue reading »

 •