Home » Education

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ นอ.

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ (ยอยศพระเกริกก้องแดนดอย เฉลิมฉลองเชียงราย 750 ปี แซ่ซ้องสดุดีพระบารมีฮ่มฟ้า) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ นอ. 4.911111 out of 5 based on 45 ratings.

Related Videos »

 • ศิลปหัตถกรรมภ ...

  ศิลปหัตถกรรมภ ...

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่

  Continue reading »

 • นาฏศิลป์ไทยสร ...

  นาฏศิลป์ไทยสร ...

  Continue reading »

 • นาฏศิลป์ไทยสร ...

  นาฏศิลป์ไทยสร ...

  งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ@จังหวัดพิจิตร (รองชนะเลิศอันดับ2) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๙

  Continue reading »

 •  
 • ร้อยบุปผา บูชา ...

  ร้อยบุปผา บูชา ...

  การแสดงรำถวายพระพรชุดนี้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

  Continue reading »

 • นาฏศิลป์ไทยสร ...

  นาฏศิลป์ไทยสร ...

  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ใน งานแข่งขันทักษะวิชาการ หัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 61

  Continue reading »

 • นาฏศิลป์ไทยสร ...

  นาฏศิลป์ไทยสร ...

  โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน เขต 1 งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา ประเภท "นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ -

  Continue reading »

 •  
 • ฟ้อนชุดอนุรัก ...

  ฟ้อนชุดอนุรัก ...

  การแสดงชุด "อนุรักษ์มรดก ผ้าจกเมืองลอง" จากนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ในการประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชาติ ปี 2555 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์

  Continue reading »

 • บทซอเวียง

  บทซอเวียง "ตำนา ...

  สืบศิลป์ถิ่นวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) บทซอเวียง "ตำนานพระลอ" ประพันธ์โดย นายพิพัฒน์พงศ์ หน่อขัด โดย

  Continue reading »

 • ศรัทธาวิวัฒน์

  ศรัทธาวิวัฒน์

  การแสดงชุด "ศรัทธาวิวัฒน์" ศรัทธาวิวัฒน์ เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ โดยใช้รูปแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัย (Contemporary Dance) ผสมผสานกับรูปแบบนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ เพื่อสื่อให้เห็นถึงความศรัทธา ซึ่งเป็นการหลอมรวมผู้คน

  Continue reading »

 •