Home » Education

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ นอ.

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ (ยอยศพระเกริกก้องแดนดอย เฉลิมฉลองเชียงราย 750 ปี แซ่ซ้องสดุดีพระบารมีฮ่มฟ้า) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ นอ. 4.911111 out of 5 based on 45 ratings.

Related Videos »

 • ศิลปหัตถกรรมภ ...

  ศิลปหัตถกรรมภ ...

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่

  Continue reading »

 • วงดนตรีลูกทุ่ ...

  วงดนตรีลูกทุ่ ...

  การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งทีื่ 61 27 มกราคม 2555 อิมแพคเมืองทองธานี Upload : ชายวิทย์

  Continue reading »

 • นาฏศิลป์ไทยสร ...

  นาฏศิลป์ไทยสร ...

  งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ@จังหวัดพิจิตร (รองชนะเลิศอันดับ2) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๙

  Continue reading »

 •  
 • นาฏศิลป์ไทยสร ...

  นาฏศิลป์ไทยสร ...

  Continue reading »

 • นาฎศิลป์ไทยสร ...

  นาฎศิลป์ไทยสร ...

  การแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชื่อ "วิถีล้านนาเจียงใหม่ ใส่ใจ๋วัฒนธรรม พร้อมก้าวนำสู่อาเซียน" ประจำ ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนบ้านแม่จ้อง อำเภอดอยสะเก็ด เขต 1 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62

  Continue reading »

 • ฟ้อนจุ้มสะหรี.wmv

  ฟ้อนจุ้มสะหรี.wmv

  ฟ้อนจุ้มสะหรี ศรีนครพิงคืเชียงใหม่ โรงเรียนแม่อาย ท่ารำต่าง ๆ เป็นท่ารำทีืนักเรียนช่วยกันคิด และประดิษฐ์ขึ้น จากการอุทิศตนในการสอน ให้ความรู้ของคุณครูจารุณี สุทธิสวรรค์ ครูนาฏศิลป์ โรงเรียนแม่อาย จนเด็ก ๆ

  Continue reading »

 •  
 • เจ้าดวงดอกไม้ ( ...

  เจ้าดวงดอกไม้ ( ...

  ประพันธ์และขับร้องโดย พิพัฒน์พงษ์ หน่อขัด ใช้ทำนองเพลงดวงดอกไม้ มาเรียงร้อยเป็นบทเพลงที่พรรณาถึง ดอกไม้เมืองเหนือ ที่มีความงดงาม ผลิดอกบานแรกแย้มอยู่บนหม่อนดอย

  Continue reading »

 • 541112 รอยอีสาน

  541112 รอยอีสาน

  รายการคุณพระช่วย ประจำวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ช่วงที่ ๒ คุณพระโชว์

  Continue reading »

 • ฟ้อนซอนบศะหรี ...

  ฟ้อนซอนบศะหรี ...

  การแสดงจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ชุด "ฟ้อนซอนบศะหรี๋ ไหว้สาฮ่มฟ้าป๋ารมี" ส่งประกวดในโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปี 2554 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับมัธยมศึกษา จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์

  Continue reading »

 •