Home » Education

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ นอ.

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ (ยอยศพระเกริกก้องแดนดอย เฉลิมฉลองเชียงราย 750 ปี แซ่ซ้องสดุดีพระบารมีฮ่มฟ้า) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ นอ. 4.836735 out of 5 based on 49 ratings.

Related Videos »

 • ฟ้อนชุดอนุรัก ...

  ฟ้อนชุดอนุรัก ...

  การแสดงชุด "อนุรักษ์มรดก ผ้าจกเมืองลอง" จากนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ในการประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชาติ ปี 2555 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์

  Continue reading »

 • นาฏศิลป์ไทยสร ...

  นาฏศิลป์ไทยสร ...

  งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ@จังหวัดพิจิตร (รองชนะเลิศอันดับ2) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๙

  Continue reading »

 • รำ สรภัญญ์ บูชา ...

  รำ สรภัญญ์ บูชา ...

  รำ สรภัญญ์ บูชาครู สืบสายใยสร้างสรรค์ศิลป์ ครั้งที่ ๕ โดย ชมรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย

  Continue reading »

 •  
 • ฟ้อนจุ้มสะหรี.wmv

  ฟ้อนจุ้มสะหรี.wmv

  ฟ้อนจุ้มสะหรี ศรีนครพิงคืเชียงใหม่ โรงเรียนแม่อาย ท่ารำต่าง ๆ เป็นท่ารำทีืนักเรียนช่วยกันคิด และประดิษฐ์ขึ้น จากการอุทิศตนในการสอน ให้ความรู้ของคุณครูจารุณี สุทธิสวรรค์ ครูนาฏศิลป์ โรงเรียนแม่อาย จนเด็ก ๆ

  Continue reading »

 • แม่สะเรียงไทย ...

  แม่สะเรียงไทย ...

  ไทยรัฐวิทยา12 สนิท ศรีคำเมาถ่ายวีดีโอ ภาพความสำเร็จโชว์การแสดงที่ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 กุมภาพันธ์

  Continue reading »

 • นาฏศิลป์เชียง ...

  นาฏศิลป์เชียง ...

  ศิลปะวัฒนธรรมล้านนา โดย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ชุดที่ 4 นาฏยล้านนา นาฏยล้านนา หรือศิลปะการฟ้อนรำในดินแดนล้านนา มีต้นกำเนิดขึ้นจากการร่ายรำเพื่อประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์

  Continue reading »

 •  
 • ฟ้อนซอนบปูจา ฮ ...

  ฟ้อนซอนบปูจา ฮ ...

  การแสดงจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ชุด "ฟ้อนซอนบปูจา ฮ่มฟ้ามุงเมือง" ส่งประกวดในโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปี 2553 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับมัธยมศึกษา จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์

  Continue reading »

 • นาฏศิลป์ไทยสร ...

  นาฏศิลป์ไทยสร ...

  Continue reading »

 • นาฎศิลป์ไทยสร ...

  นาฎศิลป์ไทยสร ...

  การแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชื่อ "วิถีล้านนาเจียงใหม่ ใส่ใจ๋วัฒนธรรม พร้อมก้าวนำสู่อาเซียน" ประจำ ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนบ้านแม่จ้อง อำเภอดอยสะเก็ด เขต 1 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62

  Continue reading »

 •