Home » Education

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ นอ.

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ (ยอยศพระเกริกก้องแดนดอย เฉลิมฉลองเชียงราย 750 ปี แซ่ซ้องสดุดีพระบารมีฮ่มฟ้า) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ นอ. 4.84 out of 5 based on 50 ratings.

Related Videos »

 • ฟ้อนเปิดงานไห ...

  ฟ้อนเปิดงานไห ...

  นักเรียนโนงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ ฟ้อนรำเปิดงานประเพณีไหว้สาพระธาตุช่อแฮ วันที่13 มีนาคม 2554 ขอบอกว่าสวยงามจริงๆๆ

  Continue reading »

 • นาฏศิลป์ไทยสร ...

  นาฏศิลป์ไทยสร ...

  งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ@จังหวัดพิจิตร (รองชนะเลิศอันดับ2) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๙

  Continue reading »

 • นาฏศิลป์สร้าง ...

  นาฏศิลป์สร้าง ...

  วิดิโอคลิป การประกวดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ และขับร้องเพลง "บุรีรัมย์รุ่งเรือง เมืองปฐมบรมราชจักรีวงศ์" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ วันที่ ๑๐ -

  Continue reading »

 •  
 • นาฏศิลป์ไทยสร ...

  นาฏศิลป์ไทยสร ...

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่60 ที่อุคร การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 4-6 โรงเรียน สุริยาอุทัยพิมาย ตัวแทน สพป นม 7 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 18 จากทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 58

  Continue reading »

 • บูชาวันเป็งปุ ...

  บูชาวันเป็งปุ ...

  บูชาวันเป็งปุ้ด ตักบาตรเที่ยงคืน by : โครงการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวสัมผัสอารยธรรมล้านนาตะวันออก อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  Continue reading »

 • ศรัทธาวิวัฒน์

  ศรัทธาวิวัฒน์

  การแสดงชุด "ศรัทธาวิวัฒน์" ศรัทธาวิวัฒน์ เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ โดยใช้รูปแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัย (Contemporary Dance) ผสมผสานกับรูปแบบนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ เพื่อสื่อให้เห็นถึงความศรัทธา ซึ่งเป็นการหลอมรวมผู้คน

  Continue reading »

 •  
 • จ่านกร้อง งานศ ...

  จ่านกร้อง งานศ ...

  งานศิลปะหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 61 ได้ที่ 4 จาก 8 วงครับ (ไม่ค่อยจะชัดเท่าไรนะครับ

  Continue reading »

 • ฟ้อนซอนบศะหรี ...

  ฟ้อนซอนบศะหรี ...

  การแสดงจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ชุด "ฟ้อนซอนบศะหรี๋ ไหว้สาฮ่มฟ้าป๋ารมี" ส่งประกวดในโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปี 2554 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับมัธยมศึกษา จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์

  Continue reading »

 • ตับวิวาห์พระส ...

  ตับวิวาห์พระส ...

  บรรเลงขับร้อง โดย ดุริยางคศิลปิน คีตศิลปิน จาก สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขับร้องชาย ครูแจ้ง คล้ายสีทอง ขับร้องหญิง ครูดวงเนตร

  Continue reading »

 •  
 • ร้อยบุปผา บูชา ...

  ร้อยบุปผา บูชา ...

  การแสดงรำถวายพระพรชุดนี้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

  Continue reading »

 • ฟ้อนชุดอนุรัก ...

  ฟ้อนชุดอนุรัก ...

  การแสดงชุด "อนุรักษ์มรดก ผ้าจกเมืองลอง" จากนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ในการประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชาติ ปี 2555 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์

  Continue reading »