Home » Education

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ นอ.

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ (ยอยศพระเกริกก้องแดนดอย เฉลิมฉลองเชียงราย 750 ปี แซ่ซ้องสดุดีพระบารมีฮ่มฟ้า) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ นอ. 4.84 out of 5 based on 50 ratings.

Related Videos »

 • ศิลปหัตถกรรมภ ...

  ศิลปหัตถกรรมภ ...

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่

  Continue reading »

 • นาฏศิลป์ไทยสร ...

  นาฏศิลป์ไทยสร ...

  งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ@จังหวัดพิจิตร (รองชนะเลิศอันดับ2) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๙

  Continue reading »

 • นาฏศิลป์ไทยสร ...

  นาฏศิลป์ไทยสร ...

  Continue reading »

 •  
 • ฟ้อนจุ้มสะหรี.wmv

  ฟ้อนจุ้มสะหรี.wmv

  ฟ้อนจุ้มสะหรี ศรีนครพิงคืเชียงใหม่ โรงเรียนแม่อาย ท่ารำต่าง ๆ เป็นท่ารำทีืนักเรียนช่วยกันคิด และประดิษฐ์ขึ้น จากการอุทิศตนในการสอน ให้ความรู้ของคุณครูจารุณี สุทธิสวรรค์ ครูนาฏศิลป์ โรงเรียนแม่อาย จนเด็ก ๆ

  Continue reading »

 • ฟ้อนชุดอนุรัก ...

  ฟ้อนชุดอนุรัก ...

  การแสดงชุด "อนุรักษ์มรดก ผ้าจกเมืองลอง" จากนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ในการประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชาติ ปี 2555 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์

  Continue reading »

 • ฟ้อนซอนบศะหรี ...

  ฟ้อนซอนบศะหรี ...

  การแสดงจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ชุด "ฟ้อนซอนบศะหรี๋ ไหว้สาฮ่มฟ้าป๋ารมี" ส่งประกวดในโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปี 2554 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับมัธยมศึกษา จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์

  Continue reading »

 •  
 • นาฏศิลป์ไทยสร ...

  นาฏศิลป์ไทยสร ...

  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ใน งานแข่งขันทักษะวิชาการ หัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 61

  Continue reading »

 • พิจิตรพิทยาคม  ...

  พิจิตรพิทยาคม ...

  Continue reading »

 • เก่งสร้างชาติ

  เก่งสร้างชาติ

  ความภาคภูมิใจของชมรมนาฏศิลป์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) ผลงานชนะเลิศ นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ เก่งสร้างชาติ ชื่อชุดการแสดง ฟ้อนวิถีคนเมือง ซึ่งฝึกสอนโดย ครูจารุณี

  Continue reading »

 •  
 • ท่าฟ้อนเวียงส ...

  ท่าฟ้อนเวียงส ...

  การประดิษฐ์ท่าฟ้อนเวียง ในบทเพลง "ตำนานเมืองสอง" ประดิษฐ์ท่าฟ้อนเวียง โดย อาจารย์กฤษณา กาญจนะสุรกิจ โรงเรียนนารีรันต์จังหวัดแพร่ ประพันธ์บทเพลงเวียง โดย นายพิพัฒน์พงศ์ หน่อขัด นัดแสดงท่าฟ้อนเวียง โดย

  Continue reading »

 • นาฎศิลป์ไทยสร ...

  นาฎศิลป์ไทยสร ...

  การแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชื่อ "วิถีล้านนาเจียงใหม่ ใส่ใจ๋วัฒนธรรม พร้อมก้าวนำสู่อาเซียน" ประจำ ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนบ้านแม่จ้อง อำเภอดอยสะเก็ด เขต 1 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62

  Continue reading »

 • นาฏศิลป์สร้าง ...

  นาฏศิลป์สร้าง ...

  ชุดพระบารมีล้นฟ้า นักเรียนโรงเรียนวัดประทุมทายการาม เขต 4 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง อันดับ 1 งานมหกรรมทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน

  Continue reading »

 •