Home » Education

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ นอ.

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ (ยอยศพระเกริกก้องแดนดอย เฉลิมฉลองเชียงราย 750 ปี แซ่ซ้องสดุดีพระบารมีฮ่มฟ้า) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ นอ. 4.836735 out of 5 based on 49 ratings.

Related Videos »

 • ศิลปหัตถกรรมภ ...

  ศิลปหัตถกรรมภ ...

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่

  Continue reading »

 • ฟ้อนซอนบศะหรี ...

  ฟ้อนซอนบศะหรี ...

  การแสดงจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ชุด "ฟ้อนซอนบศะหรี๋ ไหว้สาฮ่มฟ้าป๋ารมี" ส่งประกวดในโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปี 2554 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับมัธยมศึกษา จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์

  Continue reading »

 • นาฏศิลป์ไทยสร ...

  นาฏศิลป์ไทยสร ...

  งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ@จังหวัดพิจิตร (รองชนะเลิศอันดับ2) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๙

  Continue reading »

 •  
 • มาร์ชโรงเรียน ...

  มาร์ชโรงเรียน ...

  มาร์ชโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์

  Continue reading »

 • ท่าฟ้อนเวียงส ...

  ท่าฟ้อนเวียงส ...

  การประดิษฐ์ท่าฟ้อนเวียง ในบทเพลง "ตำนานเมืองสอง" ประดิษฐ์ท่าฟ้อนเวียง โดย อาจารย์กฤษณา กาญจนะสุรกิจ โรงเรียนนารีรันต์จังหวัดแพร่ ประพันธ์บทเพลงเวียง โดย นายพิพัฒน์พงศ์ หน่อขัด นัดแสดงท่าฟ้อนเวียง โดย

  Continue reading »

 • วงดนตรีลูกทุ่ ...

  วงดนตรีลูกทุ่ ...

  การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งทีื่ 61 27 มกราคม 2555 อิมแพคเมืองทองธานี Upload : ชายวิทย์

  Continue reading »

 •  
 • นาฏศิลป์ไทยสร ...

  นาฏศิลป์ไทยสร ...

  Continue reading »

 • ฟ้อนชุดอนุรัก ...

  ฟ้อนชุดอนุรัก ...

  การแสดงชุด "อนุรักษ์มรดก ผ้าจกเมืองลอง" จากนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ในการประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชาติ ปี 2555 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์

  Continue reading »

 • นาฏศิลป์ไทยสร ...

  นาฏศิลป์ไทยสร ...

  ประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ 16 ลำดับเลื่อนจากลำดับเดิม คือ ลำดับที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ในทองและคุณครูเอนก ลมเชย สาเหตุเนื่องจาก นักเรียนป่วยขึ้นแสดงไม่ได้ 1 คน

  Continue reading »

 •  
 • ฟ้อนจุ้มสะหรี.wmv

  ฟ้อนจุ้มสะหรี.wmv

  ฟ้อนจุ้มสะหรี ศรีนครพิงคืเชียงใหม่ โรงเรียนแม่อาย ท่ารำต่าง ๆ เป็นท่ารำทีืนักเรียนช่วยกันคิด และประดิษฐ์ขึ้น จากการอุทิศตนในการสอน ให้ความรู้ของคุณครูจารุณี สุทธิสวรรค์ ครูนาฏศิลป์ โรงเรียนแม่อาย จนเด็ก ๆ

  Continue reading »

 • ระบำกินรี

  ระบำกินรี

  Continue reading »

 • กองร้อยพิเศษป ...

  กองร้อยพิเศษป ...

  โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์: ลูกเสือกองร้อยพิเศษประกวดระเบียบแถว

  Continue reading »

 •