Home » Education

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ นอ.

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ (ยอยศพระเกริกก้องแดนดอย เฉลิมฉลองเชียงราย 750 ปี แซ่ซ้องสดุดีพระบารมีฮ่มฟ้า) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ นอ. 4.8333335 out of 5 based on 48 ratings.

Related Videos »

 • ศิลปหัตถกรรมภ ...

  ศิลปหัตถกรรมภ ...

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่

  Continue reading »

 • นาฏศิลป์ไทยสร ...

  นาฏศิลป์ไทยสร ...

  งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ@จังหวัดพิจิตร (รองชนะเลิศอันดับ2) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๙

  Continue reading »

 • ฟ้อนชุดอนุรัก ...

  ฟ้อนชุดอนุรัก ...

  การแสดงชุด "อนุรักษ์มรดก ผ้าจกเมืองลอง" จากนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ในการประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชาติ ปี 2555 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์

  Continue reading »

 •  
 • นาฏศิลป์เชียง ...

  นาฏศิลป์เชียง ...

  ศิลปะวัฒนธรรมล้านนา โดย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ชุดที่ 4 นาฏยล้านนา นาฏยล้านนา หรือศิลปะการฟ้อนรำในดินแดนล้านนา มีต้นกำเนิดขึ้นจากการร่ายรำเพื่อประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์

  Continue reading »

 • ฟ้อนจุ้มสะหรี.wmv

  ฟ้อนจุ้มสะหรี.wmv

  ฟ้อนจุ้มสะหรี ศรีนครพิงคืเชียงใหม่ โรงเรียนแม่อาย ท่ารำต่าง ๆ เป็นท่ารำทีืนักเรียนช่วยกันคิด และประดิษฐ์ขึ้น จากการอุทิศตนในการสอน ให้ความรู้ของคุณครูจารุณี สุทธิสวรรค์ ครูนาฏศิลป์ โรงเรียนแม่อาย จนเด็ก ๆ

  Continue reading »

 • แม่สะเรียงไทย ...

  แม่สะเรียงไทย ...

  ไทยรัฐวิทยา12 สนิท ศรีคำเมาถ่ายวีดีโอ ภาพความสำเร็จโชว์การแสดงที่ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 กุมภาพันธ์

  Continue reading »

 •  
 • นาฏศิลป์ไทยสร ...

  นาฏศิลป์ไทยสร ...

  Continue reading »

 • ชุดการแสดงทาง ...

  ชุดการแสดงทาง ...

  งานเวทีวิชาการ "เปิดเสรีอาเซี่ยน ปี 2558"(การแสดงชุดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งการประกอบงานเวทีวิชาการ อาจไม่ถูกต้องตามต้นฉบับของประเทศนั้นๆ) เว็บไซต์

  Continue reading »

 • นาฏศิลป์ไทยสร ...

  นาฏศิลป์ไทยสร ...

  Continue reading »

 •